[MOBILITEIT] Nieuwe premie bij aankoop van een fiets of step

Met de fiets? Of met een step? Berchemnaren die zo’n rijwiel aankopen kunnen daar voortaan een premie voor krijgen:

  • 50€ voor een klassieke fiets
  • 100€ voor een elektrische step waarmee je de weg op kunt,
  • 200€ voor een bakfiets (onder een “bakfiets” verstaat men een fiets voorzien van een verbreding vooraan die het vervoer van goederen of kinderen mogelijk maakt, in overeenstemming met artikel 46.1 4 van de Wegcode die bepaalt dat een fiets niet breder mag zijn dan 1 meter)
  • 200€ voor een elektrische fiets (onder een “elektrische fiets” verstaat men een rijwiel met trapondersteuning, voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van 0,25 kW waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, als de fietser stopt met trappen).

NB : Het bedrag van de premie is maximum 15% van het aankoopprijs.

De premie is van toepassing voor alle fietsen en elektrische autopeds gekocht in de periode tussen  01.07.2018 en 30.06.2021 (factuurdatum is rechtsgeldig).

Aanvragen kunnen worden ingediend door meerderjarige natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in de gemeente. Bovendien kunnen niet meer premies worden aangevraagd dan het aantal personen vermeld op het attest van gezinssamenstelling. Tot slot moeten de elektrische fietsen of steps ook worden gegraveerd. We vestigen de aandacht erop dat al deze toekenningsvoorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld.

Een aanvraag indienen

Het aanvraagdossier met de hierna beschreven documenten moet schriftelijk of per mail worden ingediend bij het gemeentebestuur:

  • het naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende aanvraagformulier (beschikbaar op onze site onder rubriek): U, Inwoner > Wonen en Leven > Mobiliteit > Op zijn fiets)
  • een kopie van de gedetailleerde aankoopfactuur, op naam van de aanvrager
  • Een verklaring op eer dat men, als de gemeentediensten hierom vragen, in het bezit is van betreffende fiets of step.

NB: De premie dient binnen de vier maanden vanaf de aankoopdatum te worden aangevraagd (factuurdatum).